โรงเรียนบ้านงิ้วใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 •  

                                     รายนามคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน    ปี 2563

  โรงเรียนบ้านงิ้วใหม่

  ***************************************

  1.

  นายกองแก้ว  อะโนระ

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  ประธานกรรมการ

  2.

  พระครูศิริคันธวงศ์

  ผู้แทนฝ่ายพระภิกษุสงฆ์

  กรรมการ

  3.

  นายสุทน เป็กธนู

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  กรรมการ

  4.

  นายสมบูรณ์ เผื่อนา

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  กรรมการ

  5.

  นายหลั่น พรมเขียว

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  กรรมการ

  6.

  นายทาน หมื่นดวง

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  กรรมการ

  7.

  นายสนั่น โยกันวี

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  กรรมการ

  8.

  นายอินเขียน เผื่อนา

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  กรรมการ

  9.

  นายมา เป็กสาร

  ผู้แทนศิษย์เก่า

  กรรมการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-07-08 09:15:00 น.

โรงเรียนบ้านงิ้วใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0942939153 อีเมล์: 561161015@crru.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: จรวยพร นาธิเลศ โทรศัพท์: 0824846283 อีเมล์: 561161015@crru.ac.th Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]