โรงเรียนบ้านงิ้วใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • 1. เด็กหญิงธนิดา มีสมบัติ                     ประธานสภานักเรียน

            2. เด็กหญิงจิราภา         ใจกล้า                      รองประธานสภานักเรียน          

            3. เด็กหญิงรชนีกร        ทำมาก                     เลขานุการสภานักเรียน                               

            4. เด็กชายนันทพงศ์       คำชัย                       เหรัญญิกสภานักเรียน

            5. เด็กหญิงอชิรญา        บุญวงศ์                     ผ่ายปฏิคมสภานักเรียน

            6. เด็กหญิงพิภัทชา        ก๋าเรือง                     ผ่ายกิจกรรมสภานักเรียน

            7. เด็กหญิงอริสรา         แสนขวา                             ฝ่ายพยาบาลสภานักเรียน

            8. เด็กชายธาวิน           จิตร์ประพันธ์              ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภานักเรียน

            9. เด็กหญิงรุ่งทิวา         วงศ์เวียน                   หัวหน้าห้องชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

            10. เด็กหญิงภัทรลดา     สุขเกษม                    หัวหน้าห้องชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

            11. เด็กหญิงจิราพัชร์     กาศุก                       หัวหน้าห้องชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

            12. เด็กชายศักดิ์พัฒน์    เป็กสาร                    หัวหน้าห้องชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

            13. เด็กหญิงรชนีกร       ทำมาก                     หัวหน้าห้องชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

            14. เด็กหญิงธนิดา        มีสมบัติ                     หัวหน้าห้องชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-07-08 09:15:00 น.

โรงเรียนบ้านงิ้วใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0942939153 อีเมล์: 561161015@crru.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: จรวยพร นาธิเลศ โทรศัพท์: 0824846283 อีเมล์: 561161015@crru.ac.th Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]