โรงเรียนบ้านงิ้วใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 •  

                                        

  1.1                           วิสัยทัศน์ (VISION)

                                       “ภายในปี 2564 โรงเรียนบ้านงิ้วใหม่ จัดการศึกษาให้ผู้เรียน มีความรู้และทักษะ ตามมาตรฐานการศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมพัฒนาวิชาชีพ บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

  1.4  ปรัชญา                            ปรัชญาโรงเรียน

                                          โยคาเว    ชายเตภูริ  ( ปัญญาย่อมเกิดจากการฝึกฝน )


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-07-08 09:15:00 น.

โรงเรียนบ้านงิ้วใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0942939153 อีเมล์: 561161015@crru.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: จรวยพร นาธิเลศ โทรศัพท์: 0824846283 อีเมล์: 561161015@crru.ac.th Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]