โรงเรียนบ้านงิ้วใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 •  

                                        

  1.1                           วิสัยทัศน์ (VISION)

                                         ภายในปี  2556  โรงเรียนบ้านงิ้วใหม่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้พื้นฐาน  รักการใฝ่รู้  เน้นครูสู่ผู้เรียนเป็นสำคัญ  บริหารแบบมีส่วนร่วม

  1.4  ปรัชญา                            ปรัชญาโรงเรียน

                                          โยคาเว    ชายเตภูริ  ( ปัญญาย่อมเกิดจากการฝึกฝน )


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:39:35 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายนครินทร์ จันต๊ะคาด
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวปิยาภรณ์ อิ่นคำ

 • นางสาวณัฐธิกา ลิ้มพรเสมานนท์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,757
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านงิ้วใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0861927406 อีเมล์: 561161015@crru.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: จรวยพร นาธิเลศ โทรศัพท์: 0824846283 อีเมล์: 561161015@crru.ac.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]