โรงเรียนบ้านงิ้วป่าไผ่(ราษฎร์นุกูล)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียน

  โรงเรียนบ้านงิ้วป่าไผ่ (ราษฎร์นุกูล) เดิมชื่อ โรงเรียนบ้านงิ้ว (ป่าไผ่ราษฎร์นุกูล)  ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.  2465  โดยอาศัยเรียนที่ศาลาวัดงิ้วเก่า (เดิมชื่อวัดศรีบุญเรือง)  ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2477  ได้ย้ายโรงเรียนมาตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 6  ตำบลงิ้ว อำเภอเทิง โดยอาศัยอาคารชั่วคราวเปิดเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   มีนักเรียน  259  คน  มีนายดวงชื่น   ไชยสิงห์     เป็นครูใหญ่ ได้ประชุมหารือผู้ปกครองนักเรียนชี้แจงความจำเป็นให้ทราบ ผู้ปกครองจึงได้ช่วยกันสละทรัพย์ซื้อที่ดินของ นายเพิ่ม  ไชยวงค์ทอน  (ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนในปัจจุบันในราคา  60  บาท และช่วยกันสร้างอาคาร 4 ห้องเรียนแบบ ป.1ข. ที่ดินแปลงนี้มีเนื้อที่ 5 ไร่เศษ 

                 พ.ศ.  2493  ทางการได้ย้ายนายฟุ้ง  ยาลังกาญจน์  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่  ได้ร่วมมือกับทางผู้ปกครองนักเรียนช่วยกันสละทรัพย์สร้างอาคารเรียนโดยอาศัยวัสดุหลังเก่าสร้างเพิ่มเติมอีก 2  ห้องเรียน รวมเป็น 6  ห้องเรียน  สิ้นค่าก่อสร้าง 13,839 บาท ในปี พ.ศ.  2497 โดยไม่อาศัย   งบประมาณของทางราชการ  ต่อมาได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองได้สละทรัพย์ซื้อที่ดินขยายออกไปทางด้านหลังอาคารเรียนมีเนื้อที่ 3 ไร่เศษ  เป็นเงิน 20,000 บาท รวมเป็นเนื้อที่ 8 ไร่ 60 ตารางวา  ในปีต่อมาได้จัดงานประจำปีร่วมกับคณะครู  กรรมการศึกษา  และผู้ปกครองนักเรียนเพื่อหาเงิน   สร้างอาคารเอนกประสงค์ขึ้น 1 หลัง  สิ้นงบประมาณ 33,560  บาท  และเมื่อปี พ.ศ.  2520  ได้รับงบประมาณส่วนจังหวัดสร้างอาคารเรียนแบบ 017  ขนาด 4 ห้องเรียน  เป็นเงิน 160,000บาท   และบ้านพักครู 1 หลัง  เป็นเงิน 40,000 บาท  โรงฝึกงาน 1 หลัง   เป็นเงิน 60,000  บาท พ.ศ. 2521 ทางการอนุมัติบ้านพักครูอีก 1 หลังและอาคารแบบ ชร.02   1  หลัง  ขนาด 4 ห้องเรียน พ.ศ. 2522  ได้สร้างบ้านพักครูอีก 1 หลัง  คณะครู กรรมการศึกษาและผู้ปกครองนักเรียนได้ช่วยกันรื้ออาคารเรียนหลังเก่ามาสร้างใหม่ขนาด 4 ห้องเรียน สิ้นเงิน 98,840  บาท  และได้รับอนุมัติจากทางการสร้างบ้านพักครูแบบกรมสามัญ  1  หลัง พ.ศ. 2523  ทางราชการอนุมัติให้ต่อเติมชั้นล่างอาคารเรียนแบบ 017  อีก 4 ห้องเรียน 

                 พ.ศ. 2528  นายฟุ้ง  ยาลังกาญจน์  เกษียณอายุราชการ นายธนูศิลป์ มั่นคง ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

                 พ.ศ. 2530  นายขันตี  ศรีวิสรณ์  มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่  ย้ายมาจากโรงเรียนศรีสว่าง                             

                 ตุลาคม  พ.ศ. 2536 นายยุทธจักร เขียวอ้าย มาดำรงตำแหน่ง  อาจารย์ใหญ่  ย้ายมาจากโรงเรียนบ้านงิ้วใหม่ พ.ศ. 2545 ได้คำสั่งเลื่อนเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

                 24  เมษายน  พ.ศ. 2550  นายจำเริญ  พรชัย มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน

                 9 ธันวาคม พ.ศ.  2553  นายบุญเทียน  เป็กธนู  มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-08-04 09:50:26 น.

โรงเรียนบ้านงิ้วป่าไผ่(ราษฎร์นุกูล) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-5395-4434 อีเมล์: 57040040.ng@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: กัลยา สุทธศิลป์ โทรศัพท์: 0871841021 อีเมล์: kallayasut@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]