โรงเรียนบ้านงิ้วป่าไผ่(ราษฎร์นุกูล)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 1. นายวาท  พระแป่                     ผู้ทรงคุณวุฒิ           ประธานกรรมการสถานศึกษา

  2. นายธงชัย   แก้วนวล               ผู้แทนทางศาสนา     กรรมการ

  3. นายประจักษ์  หลวงแก้ว          ผู้แทนศิษย์เก่า          กรรมการ

  4. นายเหวียน  สักกีราช               ผู้แทนศิษย์เก่า          กรรมการ

  5. นายบุญหนัก  หมื่นดวง            ผู้แทนชุมชน             กรรมการ

  6. นายสงกรานต์  จันต๊ะสอน        ผู้แทนผู้ปกครอง       กรรมการ

  7. นายชาญชัย ยศบุญเรือง         ผู้แทนท้องถิ่น            กรรมการ

  8. นายบุญเทียน  เป็กธนู              ผู้อำนวยการโรงเรียน   กรรมการและเลขานุการ

  9. นางหทัยกาญจน์  เทียมสระคู    ผู้แทนครู         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 00:21:43 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายบุญเทียน เป็กธนู
 • แนะนำบุคลากร

 • นางกัญจน์ปพฤกษ์ ทิพยวงศ์

 • นางสาวเกตุวลี จำปาคำสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,531
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านงิ้วป่าไผ่(ราษฎร์นุกูล) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-5395-4434 อีเมล์: ng_papai@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: กัลยา สุทธศิลป์ โทรศัพท์: 0871841021 อีเมล์: kallayasut@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]