โรงเรียนบ้านงิ้วป่าไผ่(ราษฎร์นุกูล)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 1. นายวาท  พระแป่          ประธานกรรมการ

  2. นายสงกรานต์  จันต๊ะสอน          ผู้แทนผู้ปกครอง

  3. นางหทัยกาญจน์  เทียมสระคู          ผู้แทนครู

  4. นายบุญหนัก  หมื่นดวง          ผู้แทนองค์กรชุมชน

  5. นายชาญชัย ยศบุญเรือง          ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  6. นายประจักษ์  หลวงแก้ว          ผู้แทนศิษย์เก่า

  7. นายธงชัย   แก้วนวล          ผู้แทนองค์กรศาสนา

  8. นายเหวียน  สักกีราช          กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

  9. นายบุญเทียน  เป็กธนู          กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-08-04 09:50:26 น.

โรงเรียนบ้านงิ้วป่าไผ่(ราษฎร์นุกูล) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-5395-4434 อีเมล์: 57040040.ng@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: กัลยา สุทธศิลป์ โทรศัพท์: 0871841021 อีเมล์: kallayasut@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]