โรงเรียนบ้านงิ้วป่าไผ่(ราษฎร์นุกูล)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • ประธานนักเรียน

  เด็กหญิงนภัสกร  ใจปราง

  รองประธานนักเรียน

  เด็กหญิงเพียงขวัญ  พรหมคณะ

  เด็กชายพีรภาส  พุทธเมฆ

  เลขานุการ

  เด็กหญิงชญาดา  เป็กธนู

  เหรัญญิก

  เด็กหญิงกชกาญ  ไชยชนะ

  เด็กหญิงนิชานันทร์  เป็กธนู

  ประชาสัมพันธ์

  เด็กหญิงศศินิภา  ยาวิชัย

  เด็กหญิงกฤติกานต์  หล้าเที่ยง

  กรรมการ

  เด็กชายภควัต  เถื่อนใหญ่

  เด็กชายกมลวรรธ  เซี่ยงหลิว

  เด็กหญิงพิมพ์ชนก  นันไชยกัน

  เด็กชายกรวิทย์  สิทธิโชติธรรม

  เด็กหญิงวริศรา  กุลพินิมาลา

  เด็กหญิงชนิษฏาภรณ์  เป็กธนู


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-08-04 09:50:26 น.

โรงเรียนบ้านงิ้วป่าไผ่(ราษฎร์นุกูล) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-5395-4434 อีเมล์: 57040040.ng@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: กัลยา สุทธศิลป์ โทรศัพท์: 0871841021 อีเมล์: kallayasut@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]