โรงเรียนบ้านงิ้วป่าไผ่(ราษฎร์นุกูล)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • วิสัยทัศน์     :  โรงเรียนบ้านงิ้วป่าไผ่ (ราษฎร์นุกูล) จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม ตามมาตรฐานการศึกษา ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยี ด้วยระบบบริหารแบบมีส่วนร่วม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

    ปรัชญา       :  การศึกษาคือชีวิต


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-08-04 09:50:26 น.

โรงเรียนบ้านงิ้วป่าไผ่(ราษฎร์นุกูล) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-5395-4434 อีเมล์: 57040040.ng@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: กัลยา สุทธศิลป์ โทรศัพท์: 0871841021 อีเมล์: kallayasut@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]