• ประวัติโรงเรียน
  • โรงเรียนบ้านตุ้มเหนือตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๑  โดย โดยมี นายธนะ 

    กรรณิการ์ เป็นครูใหญ่  ผู้นำหมู่บ้านในช่วงนั้นได้แก่นายกัณหะ   เตจ๊ะวงศ์  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๘  และนายทา  หลวงเป็ง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓ เปิดทำการสอนชั่วคราว สถานที่เดิมอยู่บริเวณหน้าวัดเชียงทอง ชื่อโรงเรียนวัดเชียงทอง เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม  ๒๕๑๘ ได้ย้ายมาตั้งอยู่ เลขที่ ๒ หมู่ ๘ ตำบลงิ้ว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ในเนื้อที่ ๖๕ ไร่ ๓ งาน ๑/๘ ตารางวา จนถึงปัจจุบัน มีนางขวัญจิรา จำปา เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน นายธนพงษ์ เจริญพัฒนาสกุล เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๘  นายวีรยุทธ   ปิจจะ  เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๔  และนายชาติ  สุริยะ  เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๘ 


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 16:07:46 น.

โรงเรียนบ้านตุ้มเหนือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0861807914 อีเมล์: toomnuas@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ศรินทิพย์ ธนะวดี โทรศัพท์: 0808512918 อีเมล์: sarinthip5098@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]