• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านตุ้มเหนือ

  รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษา

   

  1. นายเสริฐปิจจะ                       ประธาน

  2. นายชาติ   สุริยะ                     ผู้ทรงคุณวุฒิ

  ๓. นางรพีพรรณ   อำมาตยกุล     ผู้แทนผู้ปกครอง

  ๔. ดัชนี   สิทธิโสภา                  ผู้แทนครู

  ๕. นายวีรยุทธ์   ปิจจะ               ผู้แทนศิษย์เก่า

  ๖. นายสมสิทธิ์   แปงคำ            ผู้แทนองค์กรชุมชน

  ๗. นายทองดี   ไชยยังคำ          ผู้แทนท้องถิ่น

  ๘. พระครูถาวรรัตนวิมล             ผู้แทนพระภิกษุ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 16:07:46 น.

โรงเรียนบ้านตุ้มเหนือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0861807914 อีเมล์: toomnuas@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ศรินทิพย์ ธนะวดี โทรศัพท์: 0808512918 อีเมล์: sarinthip5098@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]