• คณะกรรมการนักเรียน
 • คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนบ้านตุ้มเหนือ

  ปีการศึกษา 2562

   

              1. ด.ญ.ฑิตฐิตา       เพียอินทร์                  ประธานนักเรียน

              2. ด.ช. ธนพร        กำเนิดสูง                    รองประธานนักเรียน

              3. ด.ญ. กุลณัฐ      ผัดเวิ้น                        เหรัญญิก

              4. ด.ช.  เกรียงศักดิ์    กัณทะเกต              หัวหน้าประชาสัมพันธ์

              5. ด.ญ. ณีรนุช    ท้าวคำแสน                   ประชาสัมพันธ์

              6. ด.ช. ภูริ    กานุรักษ์                             ประชาสัมพันธ์

              7. ด.ช. ธนดล    ลินใจ                             หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

              8. ด.ช.เทพทัต      สิงห์เพชร                    วิชาการ

              9. ด.ช.เมธิชัย       บัติหนัก                       วิชาการ

              10. ด.ช.ธีรเดช     ฟองแก้ว                      วิชาการ

              11. ด.ญ.  มนัสนันท์      โนใจ                   หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม

              12. ด.ช. พีรพัฒน์       ผัดเวิ้น                   กิจกรรม 

              13. ด.ญ.ศศิกาญ     โสภณศิริ                   กิจกรรม

              14. ด.ญ.ดลฤดี      ธนะแก้ว                      กิจกรรม

              15. ด.ช.ภูวมินทร์    บัวเขียว                      หัวหน้าฝ่ายปกครอง

              16. ด.ช.พิพัฒน์พงษ์     เตจ๊ะวงค์              ปกครอง

   

  ครูที่ปรึกษาสภานักเรียน

              1. นางรุจิรา           เชื้อสะอาด                                          

              2. นางมาลัย          บุญแสนชัย

              3. นายศราวุธ         ไชยยศ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 16:07:46 น.

โรงเรียนบ้านตุ้มเหนือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0861807914 อีเมล์: toomnuas@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ศรินทิพย์ ธนะวดี โทรศัพท์: 0808512918 อีเมล์: sarinthip5098@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]