• วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์ (VISION) 

  โรงเรียนบ้านตุ้มเหนือเป็นโรงเรียนดีใกล้บ้าน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม  น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รักษ์ความเป็นไทย ใส่ใจสุขภาพ ใช้เทคโนโลยีในการศึกษาเรียนรู้อย่างเหมาะสม ประสานชุมชนอย่างสร้างสรรค์

   

  ปรัชญาของโรงเรียน 

            ปัญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต (ปัน-ยา-โล-กัด-สะ-มิ-ปัด-โช-โต) แปลว่า ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 16:07:46 น.

โรงเรียนบ้านตุ้มเหนือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0861807914 อีเมล์: toomnuas@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ศรินทิพย์ ธนะวดี โทรศัพท์: 0808512918 อีเมล์: sarinthip5098@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]