• กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • ประวัติโรงเรียน
 •              โรงเรียนบ้านห้วยตุ้ม(ตุ้มใต้ตระการคุณ)  เดิมชื่อว่า โรงเรียนประชาบาลตำบลงิ้วบ้านห้วยตุ้มใต้

  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  ๑๕  สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๐  โดยการโอนแยกมาจากโรงเรียนบ้านตุ้มเหนือ มีนักเรียน

  ปีการศึกษาแรกจำนวน ๕๘ คน มีนายโชติ  พงษ์มณี เป็นครูใหญ่คนแรก เดิมโรงเรียนตั้งอยู่กลางหมู่บ้าน

  ตาม นส.๓ ก เลขที่ ๒๓๙๓  เล่มที่  ๒๔ข หน้า ๔๓  มีพื้นที่  ๓ ไร่ ๒ งาน  ๔๗ ตารางวา

               เนื่องจากสถานที่บริเวณโรงเรียนเดิมคับแคบ คณะครู กรรมการศึกษา และชาวบ้านได้พร้อมใจกันย้าย

  สถานที่ตั้งโรงเรียนมาตั้ง ณ ที่ปัจจุบันซึ่งเป็นที่สาธารณะของหมู่บ้านเมื่อวันที่ ๕  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๓

  มีเนื้อที่ ๑๖ ไร่ ๖๓ ตารางวา ตาม นส. ๓ก เลขที่  ๒๘๘๙ เล่มที่  ๒๙ข  หน้า ๓๙ โดยมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

  ทิศเหนือ            จด      ที่นาของชาวบ้าน

  ทิศใต้                จด      ถนนลาดยาง

  ทิศตะวันออก     จด      หมู่บ้าน

  ทิศตะวันตก       จด      บ้านตุ้มเหนือ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 00:21:43 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายอานนท์ ปันทะเสน
 • แนะนำบุคลากร

 • นายคมกริช พ่วงภิญโญ

 • นางสาวศศิธร เมืองอินทร์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,239
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านห้วยตุ้ม(ตุ้มใต้ตระการคุณ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0861823971 อีเมล์: chainet1801@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวศศิธร เมืองอินทร์ โทรศัพท์: 0810256981 อีเมล์: sasitorn@houitum.ac.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]