• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 •     1  รต.วีรชิต   พวงมณี ประธานกรรมการ
      2 นายเสถียร   ยาวิชัย รองประธานกรรมการ(ผู้ทรงคุณวุฒิ)
  3 นายบุญมา   สุนันต๊ะ กรรมการสถานศึกษา(ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์)
  4 นายคมกริช   พ่วงภิญโญ กรรมการสถานศึกษา(ผู้แทนครู)
  5 นายรณชัย   หลวงเป็ง กรรมการสถานศึกษา(ผู้แทนองค์กรชุมชน)
  6 นายสุเมธ   จันทร์เป็ง กรรมการสถานศึกษา(ผู้แทนศิษย์เก่า)
  7 นายพิเชษฐ์   คำตัน กรรมการสถานศึกษา(ผู้แทนผู้ปกครอง)
  8 นายเปล่ง   จันทร์เป็ง กรรมการสถานศึกษา(ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
  9 ผอ.เกษม   แลวงค์นิล กรรมการ/เลขานุการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 00:21:43 น.

โรงเรียนบ้านห้วยตุ้ม(ตุ้มใต้ตระการคุณ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0954531427 อีเมล์: arnonpunthasen@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวศศิธร เมืองอินทร์ โทรศัพท์: 0810256981 อีเมล์: sasitorn@houitum.ac.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]