โรงเรียนบ้านขอนซุง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • ประวัติโรงเรียน
 •  ประวัติโรงเรียนบ้านขอนซุง

                     โรงเรียนบ้านขอนซุงเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๔ ตำบลงิ้ว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔ ได้รับอนุญาตให้เปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อ วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๑ โดยการนำของ นายศรีไชย สิงห์อุไร ข้าราชการครูบ้านตุ้มเหนือ ร่วมกับนายทองคำ ใจคำ และราษฎรในหมู่บ้านร่วมกันขออนุญาตและดำเนินการสร้างอาคารเรียนชั่วคราว โดยมี นายรอด พวงจันทร์แดง นายอำเภอเทิง และนายสมชาย สุวรรณหิตาธร ศึกษาธิการอำเภอเทิง เป็นผู้อำนวยการก่อสร้าง ได้อาคารเรียน ชั่วคราว แบบ ป.๑ ข.๓ห้องเรียน ๑ หลัง พร้อมอุปกรณ์คิดเป็นเงิน ๖,๐๐๐บาท (หกพันบาทถ้วน) มีนักเรียน ๓๖คน ซึ่งแยกมาจากโรงเรียนบ้านตุ้มเหนือ ต่อมาทางราชการได้แต่งตั้งนายศรีวงศ์ นรรัตน์ มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่คนแรก มีนายสมศักดิ์ ทีมาวงศ์ เป็นครูผู้สอนเปิดสอนทั้งแต่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ต่อมาใน พ.ศ. ๒๕๐๒ทางการได้แต่งตั้ง นายบุญเทียน วิรัตน์เกษม ครูโรงเรียนบ้านตุ้มใต้ มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ ได้ร่วมมือกับผู้ใหญ่บ้าน กรรมการศึกษา และราษฎรในหมู่บ้าน ช่วยกันปรับสนามซึ่งเป็นป่าอยู่ และได้จัดสร้างอาคารเรียนถาวรขึ้น โดยราษฎรได้บริจาคเป็นตัวไม้ คิดเป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) และได้ลงมือก่อสร้าง วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๐๓ ต่อมาได้รับงบประมาณจากทางราชาการสมทบเป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) การก่อสร้างได้สำเร็จเมื่อวันที่ ๓๐สิงหาคม ๒๕๐๖และได้ทำพิธีเปิดป้ายและมอบเป็นสมบัติของทางราชการเมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๗ 

    


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 00:21:43 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายภัทรพล ปาละโรจนกุล
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวจิราวดี ธิจันทร์

 • นายนิรันดร์ แสงแก้วสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,616
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านขอนซุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: - อีเมล์: khonsung@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อัจฉรา ปั้นมีรส โทรศัพท์: 0622800054 อีเมล์: O-Por_view28@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]