โรงเรียนบ้านขอนซุง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์โรงเรียน

  “ โรงเรียนบ้านขอนซุง มุ่งพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน บุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ ”

  ปรัชญาโรงเรียน

  “สุวิชาโน ภวํ โหติ” ความหมาย ผู้รู้ดี ย่อมเป็นผู้เจริญ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 00:21:43 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายภัทรพล ปาละโรจนกุล
 • แนะนำบุคลากร

 • นายนิรันดร์ แสงแก้ว

 • นางสาวจิราวดี ธิจันทร์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

12,754
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านขอนซุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: - อีเมล์: khonsung@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อัจฉรา ปั้นมีรส โทรศัพท์: 0622800054 อีเมล์: O-Por_view28@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]