โรงเรียนบ้านดอนดินแดง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • 1. พัฒนาโรงเรียนให้มีมาตรฐานตามมารตฐานการศึกษาแห่งชาติ

  2.ส่งเสริมให้ครูใช้กิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย

  3.ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน

  4.ส่งเสริมครูให้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

  5.ปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียนให้สะอาด  ถูกสุขลักษณะ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:17:52 น.

โรงเรียนบ้านดอนดินแดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 053160118 อีเมล์: pitakchiang@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: พิทักษ์พงศ์ เชียงแรง โทรศัพท์: 0856232042 อีเมล์: pitakchiang@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]