โรงเรียนบ้านดอนดินแดง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  •            โรงเรียนบ้านดอนดินแดงภายใน  3 ปี โรงเรียนบ้านดอนดินแดงมี อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งแวดล้อมที่น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน บุคลากรในโรงเรียนทุกคนมี ความรู้ความสามารถพัฒนาตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารงานในโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับเกณฑ์ที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมตามที่สังคมต้องการและอยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุข


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:17:52 น.
  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นายพิทักษ์พงศ์ เชียงแรง
  • แนะนำบุคลากร

  • นายประสิทธิ์ ไชยแสนท้าว

  • นางลำดวน นพวงศ์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

12,750
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านดอนดินแดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 053160118 อีเมล์: pitakchiang@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: พิทักษ์พงศ์ เชียงแรง โทรศัพท์: 0856232042 อีเมล์: pitakchiang@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]