โรงเรียนจำไฮบ้านเหล่า
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • 1.1 ประวัติ

              โรงเรียนจำไฮบ้านเหล่า ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2482  ณ บ้านเหล่า หมู่ที่ 1 ตำบลปล้อง อำเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย  ชื่อโรงเรียนประชาบาลตำบลเชียงเคี่ยน4

              -  พ.ศ. 2483  นายอินเถาว์สัมพันธสิทธิ์    ย้ายมาตั้ง ณ ที่ปัจจุบัน  เลขที่ 197 หมู่ที่ 2 ตำบลปล้อง  อำเภอเทิงพื้นที่  9 ไร่3 งาน 33  ตารางวา เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนปล้อง  3

              -  พ.ศ. 2489  นายนันท์  ผุดผ่อง  สร้างอาคารเรียนขนาด 3  ห้องเรียน  จากเงินงบประมาณ  34,000 บาท และเปลิ่ยนชื่อเป็น โรงเรียนบ้านจำไฮ (จำไฮผดุงวิทย์)

              -  พ.ศ. 2516  นายขันตี  ศรีวิสรณ์  สร้างอาคาร แบบ ป. 1 ก ขนาด 3 ห้องเรียน งบประมาณ  70,000 บาทสร้างอาคาร แบบ ป.1 ก ตึก ขนาด 4 ห้องเรียน งบประมาณ 240,000 บาท พ.ศ. 2522  นายคนอง  ยศเรืองศักดิ์  สร้างส้วมแบบองค์การ 5 ที่นั่ง งบประมาณ  32500  บาท   เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น  โรงเรียนจำไฮบ้านเหล่า

              -  พ.ศ. 2528  นายประสาท  ไชยรินทร์  ตำแหน่งครูใหญ่

              -  พ.ศ. สร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช202/28 งบประมาณ  198,000บาท

              -  พ.ศ. 2534 สร้างถังน้ำฝน แบบ ฝ. 30 พิเศษ  งบประมาณ25,000  บาท

              -  พ.ศ. 2546 สร้างถังน้ำฝนแบบ ฝ.30 พิเศษ  งบประมาณ35,000 บาท

              -  พ.ศ. 2538  สร้างอาคารเรียนแบบสปช.102/26 ขนาด 3  ห้องเรียน งบ 645,000บาท

              -  พ.ศ. 2549 วันที่ 6 พ.ค.2549 นายสุรกิจ มะโนชัย ตำแหน่งผู้อำนวยการ

              ปรับปรุงอาคารป.1กเป็นโรงอาหารงบประมาณจาก สพฐ.จำนวน 42,300 บาทพัฒนาจัดภูมิทัศน์ถมดินปรับพื้นที่หน้าอาคารใช้งบประมาณและแรงงานจากคิดเป็นเงิน  50,000  บาท

              - พ.ศ. 2550  สร้างถนนคอนกรีตจากงบประมาณของ อบต.ปล้อง จำนวน  200,000  บาท

              - พ.ศ. 2551   สร้างห้องสมุดจากงบประมาณบริษัทนิวสปองค์งบประมาณ  90,000 บาท

  - พ.ศ. 2554  นายสรชัย   บุญเพียร  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

              - พ.ศ. 2555 ปรับสนามฟุตบอล สร้างสนามวอลเลย์บอล และสนามตะกร้อจากงบแปรญัตติ จำนวน 199,000 บาท

              - พ.ศ.  2556 ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์  รั้วและโรงอาหารจากงบผ้าป่าศิษย์เก่าจำนวน 256,000 บาท

                  - พ.ศ.  2557 ปรับปรุงสนามเด็กเล่นและระเบียงหน้าอาคารเรียนจากงบแปรญัตติจำนวน 100,000 บาท

  - พ.ศ.  2558  สร้างรั้วด้านหน้าโรงเรียนจากงบแปรญัตติจำนวน 100,000 บาท และงบจากชุมชนจำนวน 145,139   บาท  รวมทั้งสิ้น  245,139  บาท

  - พ.ศ.  2559 ปรับปรุงหลังคาและเพดานอาคารเรียน สปช202/28 จากงบแปรญัตติจำนวน 172,000 บาท

  - พ.ศ. 2560  สร้างอาคารเก็บของ  งบจากชุมชนจำนวน 55,000   บาท

  1.2)ขนาดที่ตั้ง

              สถานศึกษาโรงเรียนจำไฮบ้านเหล่าตั้งอยู่เลขที่197 ตำบลปล้องอำเภอเทิงจังหวัด เชียงรายรหัสไปรษณีย์ 57230โทรศัพท์ 053954448   e-mail  sorachai197@hotmail.co.th  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล 1 ถึงระดับ ประถมศึกษาปีที่ 6  เขตพื้นที่บริการการศึกษา  2  หมู่บ้านบ้านเหล่าและบ้านจำไฮ       

  1.3  สภาพชุมชน

              สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะด้านทิศเหนือหลังติดป่าด้านทิศตะวันออกติดวัดชุมชนยากจนจำนวนประชากรประมาณ  1,220 คน  จำนวนเด็กในวัยเรียน 75 คนอาชีพสำคัญเกษตรกรรมรับจ้างศาสนาพุทธ 100 รายได้เฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี     3000  บาท / ปีโอกาสของสถานศึกษากับความร่วมมือในด้านต่างๆ ของชุมชนได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีข้อจำกัดของสถานศึกษากับความร่วมมือของชุมชนประชาชนยากจนเรื่องการเงินสนับสนุนน้อยมาก


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-08-07 10:16:16 น.

โรงเรียนจำไฮบ้านเหล่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-5395-4448 อีเมล์: chamhaibaanlaoschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ยุพิน วีระฤทธิพันธ์ โทรศัพท์: 0653515982 อีเมล์: Kruyu2561@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]