โรงเรียนจำไฮบ้านเหล่า
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์
              โรงเรียนจำไฮบ้านเหล่า มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานสถานศึกษา ครูมีการพัฒนาตนเองสู่มืออาชีพแบบมีส่วนร่วม อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีพ

  ปรัชญา

   

  สุขภาพดี   มีวินัย   ใฝ่เรียนรู้   คู่คุณธรรม


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:18:19 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสรชัย บุญเพียร
 • แนะนำบุคลากร

 • นายหนูชม เนตรโสภา

 • นางลำดวน บุญเพียรสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,339
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนจำไฮบ้านเหล่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-5395-4448 อีเมล์: chamhaibaanlaoschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ยุพิน วีระฤทธิพันธ์ โทรศัพท์: 0653515982 อีเมล์: Kruyu2561@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]