โรงเรียนบ้านปล้องใต้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  โรงเรียนบ้านปล้องใต้ 

  1. พ่อหลวงพล     ยั่วยวน            ประธานกรรมการ

  2. พ่อหลวงสุบิน   เรือนมูล           ผู้ทรงคุณวุฒิ

  3. นายพัด            จักรดี              ผู้แทนผู้ปกครอง

  4. นายหาญ          ไชยชุมพล      ผู้แทนองค์กรศาสนา

  5. นายบุญชัย        ยั่วยวน           ผู้แทนองค์การปกครอง

  6. นางจำรินทร์      น้อยกมล        ผู้แทนองค์กรชุมชน

  7. นายสุริยา          กาซาว           ผู้แทนศิษย์เก่า

  8. นายสมทพ        กุลวรรณ         ผู้แทนครู

  9. นายสมทพ        กุลวรรณ          กรรมการ/เลขานุการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-08-03 10:23:20 น.

โรงเรียนบ้านปล้องใต้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: - อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางดวงเดือน ปาละมี โทรศัพท์: 0848081426 อีเมล์: duangdao_1972@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]