โรงเรียนบ้านปล้องใต้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์โรงเรียนบ้านปล้องใต้

  “ ภายในปีการศึกษา   2563 โรงเรียนทันสมัย   สร้างวิสัยทัศน์ของครูมุ่งสู่มาตรฐานการศึกษา   ใช้เทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โดยองค์กรที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา”

  ปรัชญาโรงเรียน

  ปญฺญาโลกสฺมึ  ปชฺโชโต   (ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก)

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-08-03 10:23:20 น.

โรงเรียนบ้านปล้องใต้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: - อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางดวงเดือน ปาละมี โทรศัพท์: 0848081426 อีเมล์: duangdao_1972@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]