โรงเรียนบ้านปล้องส้าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียนบ้านปล้องส้าน

   

  โรงเรียนบ้านปล้องส้าน   ทางราชการจัดตั้งขึ้นเมื่อ   วันที่   1  มิถุนายน  พ.ศ.  2482  ในบริเวณวัดบ้านปล้องส้าน   เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่   1  ถึงชั้นประถมปีที่  4  โดยแยกจากโรงเรียนบ้านปล้องตลาด  มีนายแอ    อูนออน  เป็นครูใหญ่คนแรก  ต่อมาได้ย้ายออกจากวัดไปตั้งใหม่ทางทิศตะวันออกห่างจากวัดประมาณ   200  เมตร  บนเนื้อที่   3   ไร่  2  งาน  ตามเอกสารสิทธิ์ที่ดิน   น.ส.  3  ก.  ทะเบียนเลขที่  3264  (ปัจจุบันเป็นที่นาปลูกข้าวของโรงเรียนและเป็นที่ตั้งของประปาหมู่บ้าน)  ย้ายเมื่อวันที่ใดไม่ปรากฏ หลักฐาน  มีผู้บริหารสืบต่อกันมาอีกหลายคน  จนถึง  พ.ศ.  2495  ทางราชการได้แต่งตั้งนายประเทือง  ชุ่มนาเสียว  เป็นครูใหญ่  ต่อมาเมื่อวันที่  1  เมษายน  2496  นายประเทือง  ชุ่มนาเสียว  พร้อมกับนายแก่น  จนใจ    ผู้ใหญ่บ้านได้นำราษฎรทำการย้ายโรงเรียนไปตั้งใหม่ในที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนในปัจจุบัน    บนพื้นที่  8  ไร่  3 

  งาน  ต่อมาเมื่อวันที่  16  มกราคม  2528  ได้ซื้อที่ดินเพิ่ม  อีก  2  ไร่  80  ตารางวา  ตามเอกสารสิทธิ์ที่ดิน  น.ส.  3  ก. ทะเบียนเลขที่  3891  รวมพื้นที่ทั้งหมด  10 ไร่  3  งาน  80  ตารางวา

  เมื่อวันที่  6  มิถุนายน  2498  ได้รับงบประมาณ  13,000  บาท  ราษฎรสมทบอีกจำนวนหนึ่ง  สร้างอาคารไม้กึ่งถาวร  ขนาด  3  ห้องเรียน 1 หลัง ทำพิธีเปิดเมื่อวันที่  7 มีนาคม   พ.ศ.  2502  ชื่อโรงเรียนบ้านปล้องส้าน 

  วันที่  1พฤษภาคม  2505  นายประเทือง  ชุ่มนาเสียว  ย้ายไปเป็นครูใหญ่โรงเรียนบ้านป่ามื่น  นายนกแก้ว  ศรีแก้ว  ได้ย้ายมาเป็นครูใหญ่แทนในปีเดียวกัน

  ประมาณ  พ.ศ.  2507   ได้รับงบประมาณซ่อมแซม  15,000   บาท   โดยมีนายราด  ราญรอน  ผู้ใหญ่บ้านได้ดำเนินการต่อเติมอาคารเรียนเพิ่มอีก   1   ห้องเรียน  รวมเป็นอาคาร  4  ห้องเรียน  ต่อมานายนกแก้ว  ศรีแก้ว  ได้ลาออกจากราชการ  นายจรูญ  ทนะชัย  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทน    ต่อมาวันที่   6    กันยายน   พ.ศ.   2519   นายจรูญ   ธนะชัย   ถึงแก่กรรมด้วยโรคบาดทะยัก  ทางราชการแต่งตั้ง นายจันทร์    มโนพรหม   มาดำรงตำแหน่งแทน    ตั้งแต่วันที่  26  มกราคม  2520  ถึง พ.ศ.  2542 นายจันทร์  มโนพรหม   เกษียญอายุราชการ นายณรงค์ศักดิ์   ศิริรังษี  มาดำรงตำแหน่ง  อาจารย์ใหญ่  จนถึง  พ.ศ.  2544  นายณรงค์ศักดิ์  ศิริรังษี  ลาออกจากราชการ  นายศักดิ์ชัย  คลี่ใบ  มาดำรงตำแหน่งแทน วันที่ 1 กันยายน  พ.ศ.  2547 ได้มีคำสั่งสำนักงานเขตพื้นการศึกษาเชียงรายเขต 4  ที่ 466/2547 แต่งตั้ง ให้นายศักดิ์ชัย  คลี่ใบ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปล้องส้าน ต่อมา  นายบุญมี  อุ่นเรือน  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา  ในวันที่  27  มิถุนายน  2548    จนวันที่  12   ธันวาคม  2553  ต่อมา นายทำนอง   ลุกลาม  ได้มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปล้องส้าน ในวันที่  13  ธันวาคม  2553 จนถึง วันที่ 25 พฤศจิกายน  2556  ต่อมา นายพีรพงษ์  วงศ์ชารี ได้มาดำรงตำแหน่ง ถึง วันที่ 30 เมษายน 2561  และในวันที่ 1 มีนาคม 2562 นางยุพา  ตินารี ได้มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปล้องส้านถึงปัจจุบัน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:19:43 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางยุพา ตินารี
 • แนะนำบุคลากร

 • นางอัญชลี แสงสุวรรณ์

 • นางรุ่งกาญจน์ ผดุงกิจสถิติการเข้าเยี่ยมชม

14,008
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านปล้องส้าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-5395-4181 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: รุ่งกาญจน์ ผดุงกิจ โทรศัพท์: 0849853510 อีเมล์: rattanapoe@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]