โรงเรียนบ้านปล้องส้าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 1.  นายเหรียญ     วุฒินุช                                       ประธานกรรมการ

  2.  นายพัด     สุขสำราญ                             รองประธาน

  3.  พระชัชพงษ์      ศิริแสน                           กรรมการ

  4.  นายเทียม       วิงวอน                             กรรมการ

  5.  นายหยุด    ปินตาบูรณ์                            กรรมการ

  6.  นายเลิศ    สุขสำราญ                             กรรมการ

  7.  นายอนันต์    อินกอง                              กรรมการ

  8.  นายประพันธ์   ราญรอน                           กรรมการ

  9.  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปล้องส้าน               กรรมการ/เลขานุการ 


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:19:43 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางยุพา ตินารี
 • แนะนำบุคลากร

 • นางรุ่งกาญจน์ ผดุงกิจ

 • นางอัญชลี แสงสุวรรณ์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

14,047
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านปล้องส้าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-5395-4181 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: รุ่งกาญจน์ ผดุงกิจ โทรศัพท์: 0849853510 อีเมล์: rattanapoe@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]