โรงเรียนบ้านปล้องส้าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจโรงเรียนบ้านปล้องส้าน

  ·       จัดกระบวนการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

  ·       จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม

  ·       ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ

  ·       พัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนมีทักษะงานอาชีพ

  ·       ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการจัดการศึกษา

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:19:43 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางยุพา ตินารี
 • แนะนำบุคลากร

 • นางอัญชลี แสงสุวรรณ์

 • นางรุ่งกาญจน์ ผดุงกิจสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,950
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านปล้องส้าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-5395-4181 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: รุ่งกาญจน์ ผดุงกิจ โทรศัพท์: 0849853510 อีเมล์: rattanapoe@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]