โรงเรียนหนองแรดวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  1.  นายณัฐพล   ฐานะกอง   ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  2.  นายกิตติภพ  มิมาละ      รองประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  3.  นายวินัย  ศิริแสน           กรรมการผู้แทนศาสนา

  4.  นายพงษ์พันธ์  ศิริแสน   กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  5.  นางสวย  วิชัยเนตร        กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง

  6.  นายสันติภาพ  ย่อมรัก    กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

  7.  นางนงคราญ  ม้าแก้ว     กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า

  8.  นางศรีสุดา  อุตุภรณ์      กรรมการผู้แทนครู

  9.  นายเดชะ  ฤทธิ์วิเศษ     กรรมการและเลขานุการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-07-25 12:03:22 น.

โรงเรียนหนองแรดวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-5395-4180 อีเมล์: Decha2504@Gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วาสนา คุสินธ์ โทรศัพท์: 0821818656 อีเมล์: kusin_wassana@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]