โรงเรียนหนองแรดวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  •             สถานศึกษาน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาการเรียนให้มีคุณภาพตามคำขวัญของโรงเรียน  เรียนดี  มีคุณธรรม  นำกีฬา  มารยาทงาม  เพื่อให้นักเรียนพร้อมที่จะพัฒนากระบวนการวิเคราะห์  ส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  นิสัยรักการอ่าน  การใช้สื่อเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนสารมารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-07-25 12:03:22 น.

โรงเรียนหนองแรดวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-5395-4180 อีเมล์: Decha2504@Gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วาสนา คุสินธ์ โทรศัพท์: 0821818656 อีเมล์: kusin_wassana@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]