โรงเรียนหนองแรดวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


  • กรอกเลข ปชช.13หลัก

  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  •             สถานศึกษาน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาการเรียนให้มีคุณภาพตามคำขวัญของโรงเรียน  เรียนดี  มีคุณธรรม  นำกีฬา  มารยาทงาม  เพื่อให้นักเรียนพร้อมที่จะพัฒนากระบวนการวิเคราะห์  ส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  นิสัยรักการอ่าน  การใช้สื่อเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนสารมารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-05 15:23:21 น.
  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นายเดชะ ฤทธิ์วิเศษ
  • แนะนำบุคลากร

  • นางนภาไพร ผาบไชย

  • นางมณีวรรณ เสมอใจสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,878
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนหนองแรดวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-5395-4180 อีเมล์: Decha2504@Gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วาสนา คุสินธ์ โทรศัพท์: 0821818656 อีเมล์: kusin_wassana@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]