โรงเรียนบ้านม่อนป่ายาง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • ประวัติโรงเรียน
 •            เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พุทธศักราช 2501 นายรินทร์  มโนดี ผู้ใหญ่บ้านม่อนป่ายาง ได้นำประชาชนจำนวนหนึ่ง ขอจัดตั้งโรงเรียนบ้านม่อนป่ายาง โดยขอแยกจากโรงเรียนบ้านหนองแรด เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงได้นำประชาชนสร้างอาคารไม้ชั่วคราวขนาด 3 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง บริเวณพื้นที่จำนวน 9 ไร่ 3 งาน 97 ตารางวา  มีนายเกรียงศักดิ์  วัฒนปรีดา ปลัดอำเภอเทิง มาเป็นประธานเปิดป้ายโรงเรียนบ้านม่อนป่ายาง ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 10 ตำบลปล้อง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ในสมัยนั้น ต่อมามีการแยกตำบลหนองแรดออกจากตำบลปล้อง โรงเรียนบ้านม่อนป่ายางจึงตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลหนองแรด อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย เปิดทำการสอนตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2502 โดยเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีจำนวนนักเรียน 111 คน คน มีนายจิตร  เมืองมูล เป็นครูใหญ่คนแรก

            ปัจจุบันปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านม่อนป่ายาง เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 2 ถึงระดับ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนจำนวน 114 คน (ชาย 47 คน หญิง 57 คน) มีครูประจำการ 6 คน (ชาย 2 คน หญิง 4 คน) ผู้บริหาร 1 คน ครูอัตราจ้าง 1 คน (หญิง 1 คน) เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน (หญิง 1 คน) นักการภารโรง 1 คน (ชาย) มีนายพรทวี  ไชยหลาน เป็นประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีเขตบริการ 2 หมู่บ้าน คือ บ้านม่อนป่ายาง หมู่ที่ 5 และ  หมู่ที่ 6 ตำบลหนองแรด อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

  ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนบ้านม่อนป่ายาง

  1. นายจิตร  เมืองมูล                         พ.ศ. 2502 – 2509
  2. นางประเสริฐทรง  พิเนตร               พ.ศ. 2509 – 2510
  3. นายอภัย  พิเนตร                          พ.ศ. 2510 – 2511
  4. นายจิตร  เมืองมูล                         พ.ศ. 2511 – 2520
  5. นายสุเมธ  ครุทานัง                       พ.ศ. 2520 – 2521
  6. นายประสาท  ไชยรินทร์                พ.ศ. 2521 – 2528
  7. นายประพัฒน์  วงศ์ขัติย์                 พ.ศ. 2528 – 2540      
  8. นายภูวนัย  พรหมอินทร์                 พ.ศ. 2540 – 2541      
  9. นายขันตี  ศรีวิสรณ์                       พ.ศ. 2541 – 1 ตุลาคม 2542    
  10. นายวุฒิพงษ์  ทองธานีสกุล           พ.ศ. 2543 – 30 กันยายน 2553
  11. นายประหยัด  ทัพธานี                   พ.ศ. 2553 – 2556
  12. นายบุญมี  สิงห์กา                         พ.ศ. 2556 – 2558์  
  13. นายภัทรพงศ์  สิมงาม                   พ.ศ. 2559 - 2562
  14. นายไกรศักดิ์  โชติศิวะโยธิน          พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน

        


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-02-06 10:46:50 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายไกรศักดิ์ โชติศิวะโยธิน
 • แนะนำบุคลากร

 • นายวรวุฒิ กิตติเดชะนันทน์

 • นายพิพิธ ตั้งวิบูลย์ชัยสถิติการเข้าเยี่ยมชม

12,745
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านม่อนป่ายาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0895544701 อีเมล์: monpayang184@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วรวุฒิ กิตติเดชะนันทน์ โทรศัพท์: 0895583540 อีเมล์: worrawoot2558@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]