โรงเรียนบ้านม่อนป่ายาง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • ประวัติโรงเรียน
 •            เมื่อวันที่ ๖ เดือน ตุลาคม พุทธศักราช  ๒๕๐๑ นายรินทร์  มโนดี ผู้ใหญ่บ้านม่อนป่ายาง ได้นำประชาชนจำนวนหนึ่ง ขอจัดตั้งโรงเรียนบ้านม่อนป่ายาง โดยขอแยกจากโรงเรียนบ้านหนองแรด เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงได้นำประชาชนสร้างอาคารไม้ชั่วคราวขนาด ๓ ห้องเรียน จำนวน ๑ หลัง บริเวณพื้นที่จำนวน ๙ ไร่ ๓ งาน ๙๗ ตารางวา       มีนายเกรียงศักดิ์  วัฒนปรีดา ปลัดอำเภอเทิง มาเป็นประธานเปิดป้ายโรงเรียนบ้านม่อนป่ายาง ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๑๐  ตำบลปล้อง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ในสมัยนั้น ต่อมามีการแยกตำบลหนองแรดออกจากตำบลปล้อง โรงเรียนบ้านม่อนป่ายางจึงตั้งอยู่หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองแรด อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย เปิดทำการสอนตั้งแต่วันที่ ๑๗ เดือนสิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๒ โดยเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีจำนวนนักเรียน ๑๑๑ คน มีนายจิตร เมืองมูล เป็นครูใหญ่คนแรก
               ปัจจุบันโรงเรียนบ้านม่อนป่ายาง ตั้งอยู่ที่เลขที่ ๑๘๔ หมู่ ๖ ตำบลหนองแรด อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย เปิดทำการสอนตั้งแต่ ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 12:24:51 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายภัทรพงศ์ สิมงาม
 • แนะนำบุคลากร

 • นางมณีวรรณ ปัญญาดี

 • นายพิพิธ ตั้งวิบูลย์ชัยสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,252
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านม่อนป่ายาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0895544701 อีเมล์: monpayang184@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วรวุฒิ กิตติเดชะนันทน์ โทรศัพท์: 0895583540 อีเมล์: worrawoot2558@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]