โรงเรียนบ้านม่อนป่ายาง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • ๑. นายพรทวี  ไชยหลาน                                  ผู้ทรงคุณวุฒิ                                                          ประธานกรรมการ
  ๒. นายพล  ฐานะกอง                                      ผู้ทรงคุณวุฒิ                                                          กรรมการ
  ๓. นายสมคิด  เวียงเกตุ                                   ผู้แทนครู                                                                กรรมการ
  ๔. นายมิตร  ไชยโย                                        ผู้แทนองค์กรชุมชน                                                 กรรมการ
  ๕. นายขวัญชัย    เตชะอ้าย                              ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                            กรรมการ
  ๖. นายพล    ฐานะกอง                                    ผู้แทนศิษย์เก่า                                                       กรรมการ
  ๗.พระมหาทรงธรรมญาณ  ฐิตธัมโม                  ผู้แทนพระภิกษุและหรือตัวแทนองค์กรศาสนา           กรรมการ
  ๘. นายสมนึก   วิงวอน                                     ผู้แทนผู้ปกครอง                                                    กรรมการ
  ๙. นายภัทรพงศ์  สิมงาม                                  ผู้อำนวยการโรงเรียน                                             กรรมการและเลขานุการ
   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 12:24:51 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายภัทรพงศ์ สิมงาม
 • แนะนำบุคลากร

 • นางอำภา เวียงเกตุ

 • นางเอื้อมเดือน กุลวรรณสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,252
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านม่อนป่ายาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0895544701 อีเมล์: monpayang184@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วรวุฒิ กิตติเดชะนันทน์ โทรศัพท์: 0895583540 อีเมล์: worrawoot2558@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]