โรงเรียนบ้านม่อนป่ายาง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • ๑. นายพรทวี  ไชยหลาน                        ผู้ทรงคุณวุฒิ                                                        ประธานกรรมการ
  ๒. นายพล  ฐานะกอง                             ผู้ทรงคุณวุฒิ                                                         กรรมการ
  ๓. นายไทย  สุภาเรือง                            ผู้แทนครู                                                                กรรมการ
  ๔. นายมิตร  ไชยโย                               ผู้แทนองค์กรชุมชน                                               กรรมการ
  ๕. นายขวัญชัย    เตชะอ้าย                   ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                         กรรมการ
  ๖. นายพล    ฐานะกอง                            ผู้แทนศิษย์เก่า                                                      กรรมการ
  ๗.พระมหาทรงธรรมญาณ  ฐิตธัมโม      ผู้แทนพระภิกษุและหรือตัวแทนองค์กรศาสนา      กรรมการ
  ๘. นายสมนึก   วิงวอน                            ผู้แทนผู้ปกครอง                                                   กรรมการ
  ๙. นายไกรศักดิ์  โชติศิวะโยธิน              ผู้อำนวยการโรงเรียน                                           กรรมการและเลขานุการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-02-06 10:46:50 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายไกรศักดิ์ โชติศิวะโยธิน
 • แนะนำบุคลากร

 • นางมณีวรรณ ปัญญาดี

 • นายวรวุฒิ กิตติเดชะนันทน์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

12,755
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านม่อนป่ายาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0895544701 อีเมล์: monpayang184@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วรวุฒิ กิตติเดชะนันทน์ โทรศัพท์: 0895583540 อีเมล์: worrawoot2558@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]