โรงเรียนบ้านม่อนป่ายาง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • เด็กหญิงณัฐนิชา   ใจสุข                          ประธานนักเรียน
  เด็กหญิงนภัส  นามบุญเรือง                      รองประธานนักเรียน
  เด็กหญิงณัฐนิชา  ใจสุข                            เลขานุการ
  เด็กหญิงนคปภา  นามบุญเรือง                   เหรัญญิก
  เด็กหญิงจิดาภา  เนาวรัตน์                         กรรมการ
  เด็กชายภูริภัทร    นะวะยศ                         กรรมการ
  หัวหน้าห้องชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -6          กรรมการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-02-06 10:46:50 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายไกรศักดิ์ โชติศิวะโยธิน
 • แนะนำบุคลากร

 • นางอำภา เวียงเกตุ

 • นางสาวพริ้มเพรา อะทะไชยสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,710
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านม่อนป่ายาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0895544701 อีเมล์: monpayang184@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วรวุฒิ กิตติเดชะนันทน์ โทรศัพท์: 0895583540 อีเมล์: worrawoot2558@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]