โรงเรียนบ้านม่อนป่ายาง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์โรงเรียนบ้านม่อนป่ายาง (VISION)
  โรงเรียนบ้านม่อนป่ายาง เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีระบบการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม  มีความรู้ความสามารถด้านดนตรีอังกะลุงและกีฬา ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการจัดการศึกษา มีภูมิทัศน์และบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้
   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-02-06 10:46:50 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายไกรศักดิ์ โชติศิวะโยธิน
 • แนะนำบุคลากร

 • นายวรวุฒิ กิตติเดชะนันทน์

 • นายพิพิธ ตั้งวิบูลย์ชัยสถิติการเข้าเยี่ยมชม

12,754
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านม่อนป่ายาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0895544701 อีเมล์: monpayang184@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วรวุฒิ กิตติเดชะนันทน์ โทรศัพท์: 0895583540 อีเมล์: worrawoot2558@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]