โรงเรียนบ้านดอนไชย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


  • ประวัติโรงเรียน
  • โรงเรียนบ้านดอนไชย  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  ๑  เดือน   กันยายน  พุทธศักราช  ๒๔๘๑ ด้วยงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการ  โดยได้รับความร่วมมือจากราษฎรบ้านดอนไชย  หมู่ที่ ๖  บ้านป่าถ่อน   หมู่ที่ ๙  ( ซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นบ้านใหม่สุขเกษม )   และบ้านผาลาด  หมู่ที่ ๑๐  ตำบลหงาว  อำเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย    เปิดทำการสอนครั้งแรกที่วัดบ้านดอนไชย  ต่อมาได้สร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้นในที่ดินของโรงเรียน  ซึ่งอยู่หมู่ที่  ๖            บ้านดอนไชย  ตำบลหงาว   อำเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย ( ที่ตั้งปัจจุบัน ) โดยมีนายมุ่ย  เพิ่มสุวรรณ  เป็นครูใหญ่    คนแรก   และปัจจุบัน  นายอภิปราย   โสภายิ่ง  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา  เป็นผู้บริหารโรงเรียน


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:31:40 น.

โรงเรียนบ้านดอนไชย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-5369-6511 อีเมล์: donchai-school@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นงนุช อยู่ดี โทรศัพท์: 0899508391 อีเมล์: ืnongnuch_youdee@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]