โรงเรียนบ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • โรงเรียนบ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี ตัั้งอยู่เลขที่ 199 หมู่ที่ 4 บ้านต้นเขือง ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57160 เบอร์โทรศัพท์ 053-189159 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 

  - เปิดการสอนตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาลปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

  - มีที่ดิน 2 แปลง

     แปลงที่ 1 ที่ราชพัสดุ เลขที่ ช.756 เนื้อที่ 7 ไร่ 1 งาน 63.90 ตารางวา

    แปลงที่ 2 ที่ราชพัสดุ เลขที่ ชร.1179 เนื้อที่ 84 ตารางวา 

  - มีเขตพื้นที่บริการ 2 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านต้นเขือง หมู่ที่ 4 บ้านโจ้โก้ หมู่ที่

  ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

     โรงเรียนบ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2478 ใช้ชื่อ โรงเรียนหงาว 6 โดยใช้ศาลาวัดบ้านต้นเขืองเป็นโรงเรียน มีพระรส  พันดา เป็นผู้สอน พ.ศ. 2482 เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนหงาว 7 วัดต้นเขือง พ.ศ.2487 ได้ย้ายจากศาลาวัดมาสร้างอาคารชั่วคราว พ.ศ.2494 ครู พระ และชาวบ้าน ช่วยสร้างอาคารแทนอาคารชั่วคราว และเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนประชาบาลตับเต่า 2 บ้านต้นเขือง ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนบ้านต้นเขือง พ.ศ.2548 เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนบ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี

                             


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:16:12 น.

โรงเรียนบ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 053189159 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: สาลินี นันต๊ะ โทรศัพท์: 0892664524 อีเมล์: saly_2511@hotmail.co.th Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]