โรงเรียนบ้านตีนเป็ด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 1.นายสมหวัง   รู้บาปบุญ            ประธานกรรมการ    

  2.นายสมาน  ขัดสุทธะ               รองประธานกรรกมาร   

  3.นายสมพร   ขัดสุทธะ              รองประธานกรรมการ  

  4.นายศราวุฒิ  ก่อเกิด                กรรมการ   

  5.นายสวาท   เวียนรอบ              กรรมการ  

  6.นายสนั่น     อินจา                   กรรมการ  

  7.นางแสงหล้า   ปกครองบ้าน     กรรมการ  

  8.นางวรัญญา  อะโนนา              กรรมการ   

  9.นายสมบูรณ์  การเก็บ              กรรมการ  

  10.นายสนั่น   อินจา                   กรรมการ  

  11.นายเนียม   รู้เตือนตัน            กรรมการ  

  12.นายสมบูรณ์  มาเรือน            กรรมการ   

  13.นายอนุพันธ์   กันทะสอน        กรรมการ  

  14.นายจันทร์   ปกครองบ้าน       กรรมการ  

  15.นายพล   ฐานะกอง               กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-08-06 08:56:14 น.

โรงเรียนบ้านตีนเป็ด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 053160104 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นายนิตย์ อินต๊ะวิยะ โทรศัพท์: 0861946035 อีเมล์: nit_000007@hotmail.co.th Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]