โรงเรียนบ้านตีนเป็ด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • 1.เด็กหญิงอาจารียา   ปกครองบ้าน     ประธานกรรมการ    

  2.เด็กชายชัญพิสิษฐ์   สุขยิรัญ            รองประธานกรรมการ    

  3.เด็กหญิงสุนันฑา     สังข์สุข             กรรมการ     

  4.เด็กหญิงสิริวิมล      ชมภูไชย           กรรมการ    

  5.เด็กหญิงกนกพิชญ์  โยธาไพร          กรรมการ   

  6.เด็กหญิงเฉลิมขวัญ   แซ่ลี               กรรมการ    

  7.เด็กชายธนภัทร        ช่างเขียน         กรรมการ  

  8.เด็กหญิงธีรดา          มะโนรักษ์        กรรมการ 

  9.เด็กหญิงดรัลรัตน์     ธะนะคำมา       กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-08-06 08:56:14 น.

โรงเรียนบ้านตีนเป็ด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 053160104 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นายนิตย์ อินต๊ะวิยะ โทรศัพท์: 0861946035 อีเมล์: nit_000007@hotmail.co.th Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]