โรงเรียนบ้านดอนแยง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  1. นายต๋อม  ระวังการ              ประธานกรรมการ
  2. นายทรงศักดิ์  จันทรากร       รองประธาน
  3. นายมานัด  ถานะตาล           รองประธาน
  4. นายผ่อง  ศรีคำจักร์             คณะกรรมการ
  5. นายปราโมทย์  ถานะตาล     คณะกรรมการ
  6. นางชวนพิศ  คำแปง            คณะกรรมการ
  7. นายอภิสิทธิ์  ติยานันทธ์       คณะกรรมการ
  8. นายเฉลิมเกียรติ  ธุระกิจ       คณะกรรมการ
  9. นายทนงศักดิ์  โพธิ์เกตุ        คณะกรรมการและเลขานุการ                  

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:31:16 น.

โรงเรียนบ้านดอนแยง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 086-1807010 อีเมล์: thanongsak.sak@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: แสงจันทร์ ถานะตาล โทรศัพท์: 0810205504 อีเมล์: sangchitha.68@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]