• คณะกรรมการนักเรียน
 • คณะกรรมการสภานักเรียน

  ที่

  ชื่อ – สกุล

  ตำแหน่ง

  1

  นาย

  ฐิติศักดิ์

  ทรงสวัสดิ์วงศ์

  ประธานนักเรียน

  2

  นาย

  อนุรักษ์

  ศรีพงศ์สานต์

  รองประธานนักเรียน

  3

  ด.ญ.

  สายน้ำ

  แซ่โซ่ง

  เหรัญญิก

  4

  น.ส.

  จิรนันท์

  แซ่หาญ

  ฝ่ายอาคารสถานที่

  5

  น.ส.

  สุวรรณดี

  แซ่ลี

  ฝ่ายอาคารสถานที่

  6

  น.ส.

  นันทิยา

  แซ่หาง

  ฝ่ายอาคารสถานที่

  7

  ด.ช.

  เล่าป๋อ

  แซ่มัว

  สารวัตรนักเรียน

  8

  นาย

  ณัฐพล

  แซ่โซ้ง

  สารวัตรนักเรียน

  9

  ด.ญ.

  ดาว

  แซ่ย่าง

  ฝ่ายปฏิคม

  10

  นาย

  ทวีเดช

  แซ่โซ้ง

  ฝ่ายกีฬาและนันทนาการ

  11

  ด.ญ.

  มานี

  แซ่โซ่ง

  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

  12

  น.ส.

  พรรณา

  แซ่ว่าง

  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

  13

  น.ส.

  เย้ง

  แซ่โซ่ง

  ฝ่ายพยาบาล

  14

  นาย

  วิชัย

  แซ่ท้าว

  กรรมการและเลขานุการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-11-14 13:44:56 น.

โรงเรียนเพียงหลวง 16 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0932749346 อีเมล์: 57040049@cri4.go.th
เว็บมาสเตอร์:: พิมพ์ชนก แซ่ลี โทรศัพท์: 0904635606 อีเมล์: pimchanok.sae@crru.ac.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]