โรงเรียนเพียงหลวง 16
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกกิจ

            จัดระบบการศึกษาที่หลากหลายให้ได้มาตรฐาน

            ประสานภาคีเครือข่าย พัฒนาคุณภาพชีวิต

            ส่งเสริมการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  เป้าหมาย

  • ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

  • ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษา

  • ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะตามเอกลักษณ์ของสถานศึกษา

  • ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะตามมาตรการส่งเสริมของสถานศึกษา

  • ผู้เรียนมีการใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร

  • ผู้เรียนมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรสถานศึกษา

  • ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์

  • ชุมชนมีส่วนร่วมและสนับสนุนการจัดการศึกษา


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:56:05 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายพิพัฒน์ อุทธิยา
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาววริศรา พิศจารย์

 • นายหัสนัยน์ ปันนาสถิติการเข้าเยี่ยมชม

4,268
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนเพียงหลวง 16 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0932749346 อีเมล์: 57040049@cri4.go.th
เว็บมาสเตอร์:: แพรวพรรณ รักเมือง โทรศัพท์: 0910785663 อีเมล์: ouypreaw@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]