โรงเรียนเพียงหลวง 16 ห้องเรียนบ้านร่มฟ้าไทย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • เด็กไทยรู้เท่าทันทันสื่อ ICT
 • เด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ ICT

   

 • คณะกรรมการนักเรียน
 • รายชื่อคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2561

  เด็กชายเดชา        ลีภิวัฒน์วังศ์   ประธานนักเรียน

  เด็กชายวิชัยบูรณ์  แซ่ลี              รองประธาน

  เด็กชายปิติกร       แซ่ย่าง          กรรมการ

  เด็กชายมัว           แซ่มัว            กรรมการ

  เด็กหญิงกชพร      เล่าวรกิจ       กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:58:48 น.

โรงเรียนเพียงหลวง 16 ห้องเรียนบ้านร่มฟ้าไทย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0967215383 อีเมล์: romporthai@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางจุรีย์ สนธิ โทรศัพท์: 0967215383 อีเมล์: juree.sonti@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]