โรงเรียนเพียงหลวง 16 ห้องเรียนบ้านพิทักษ์ไทย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียนเพียงหลวง 16 ห้องเรียนบ้านพิทักษ์ไทย
   

                  โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ไทย ห้องเรียนบ้านพิทักษ์ไทย  ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านพิทักษ์ไทย  หมู่ที่  20  ตำบลตับเต่า  อำเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย  ถนนสายบ้านฮวก  -  ผาตั้ง  กิโลเมตรที่  18

                  เริ่มสร้างขึ้นเมื่อ  พุทธศักราช  2537 โดยงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  โดยมีพื้นที่ทั้งหมด  37  ไร่  2  งาน  มีอาคารเรียน  1  หลัง  แบบ สปจ.ชร.101/37  บ้านพักครู  1  หลัง  แบบ สปจ.ชร.301/37  ถังเก็บน้ำฝน  ฝ.33  1  ชุด  ห้องส้วม  1  หลัง

                  เปิดทำการเรียนการสอน  เมื่อปีการศึกษา   2538   โดยเปิดชั้นประถมศึกษาปีที่   1

   มี  1  ห้องเรียน  มีนักเรียน  39  คน  ครู  1  คน

                  ต่อมาก็มีการขยายชั้นเรียนเพิ่มขึ้น  จนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6  และได้สร้างอาคารเรียนเพิ่มขึ้น   โดยความช่วยเหลือจากผู้ใจบุญ  จนมีห้องเรียนครบตามชั้นเรียน

                  ปี พ.ศ.2548 รายการโรงเรียนของหนู  ได้มาสร้างอาคารเรียนให้กับทางโรงเรียนอีก 3  ห้องเรียน  และห้องน้า – ห้องส้วม  อีก  4  ห้อง

                  ปี  พ.ศ.2548  ได้แยกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1  และ  2  ที่อยู่บ้านเล่าตาขาว  ให้เรียนอยู่ในหมู่บ้านพร้อมกับสร้างอาคารเรียนชั่วคราว 1 หลัง มีครู 1 คน ต่อมามีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้มาออกค่ายสร้างอาคารเรียนให้ 1 หลัง 2 ห้องเรียน ให้ที่บ้านเล่าตาขาว

                  ปีการศึกษา  2549  เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1 – 6  โดยแยกดังนี้ 

  • ห้องเรียนพิทักษ์ไทย        มีนักเรียน  69  คน      ครู  3  คน
  • ห้องเรียนเล่าตาขาว          มีนักเรียน  34  คน      ครู  2  คน

              ปี พ.ศ.2550 ทีมงานตัวแทนจำหน่ายสินค้าในเครือคอลเกต – ปาล์มโอลีฟ ( ประเทศไทย ) จำกัด  ได้มาสร้างอาคารเรียนให้ที่ห้องเรียนเล่าตาขาวอีก  1  หลัง  2  ห้องเรียน

  ปีการศึกษา 2556   บริหารสถานศึกษา โดย นายพิพัฒน์  อุทธิยา  ห้องเรียนบ้านเล่าตาขาวได้แยกตัวออกจากห้องเรียนพิทักษ์ไทยไปเปิดห้องเรียนใหม่  ห้องเรียนบ้านพิทักษ์ไทยมีครูประจำการ  1 คน พนักงานราชการ 1 คน ครูอัตราจ้าง 2 คน เปิดสอนชั้นอนุบาลปีที่ 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนดังนี้

  ห้องเรียนพิทักษ์ไทย          ชาย        13         คน         หญิง       24          คน          รวม        37           คน

   

  ปีการศึกษา 2558  เปิดสอนชั้นอนุบาลปีที่ 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีนักเรียนดังนี้

  ห้องเรียนพิทักษ์ไทย          ชาย         16        คน         หญิง         15         คน          รวม        31          คน

                  รวมทั้งสิ้น            ชาย         16           คน          หญิง        15          คน          รวม        31           คน

   

  ปีการศึกษา 2559  เปิดสอนชั้นอนุบาลปีที่ 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีนักเรียนดังนี้

  ห้องเรียนพิทักษ์ไทย          ชาย         21        คน         หญิง         18         คน          รวม        39          คน

                  รวมทั้งสิ้น            ชาย         21           คน          หญิง        18          คน          รวม        39          คน

   

  ปีการศึกษา 2560 (ปัจจุบัน)ได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนเพียงหลวง 16 ห้องเรียนบ้านพิทักษ์ไทย เปิดสอนชั้นอนุบาลปีที่ 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีครูประจำการ 2 คน  คือนายจักรกฤช  ณ เชียงใหม่  และนายวาทิตย์  ศรีจะตะ  อันตราจ้าง 1 คน คือนางสาวดารุณี  รุ่งเรือง มีนักเรียนดังนี้

  ห้องเรียนพิทักษ์ไทย          ชาย         19        คน         หญิง         18         คน          รวม        37          คน

                  รวมทั้งสิ้น            ชาย         19           คน          หญิง        18          คน          รวม        37           คน

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:00:32 น.

โรงเรียนเพียงหลวง 16 ห้องเรียนบ้านพิทักษ์ไทย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: - อีเมล์: romporthai@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: จักรกฤช ณ เชียงใหม่ โทรศัพท์: 0843632255 อีเมล์: Suchon89
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]