โรงเรียนเพียงหลวง 16 ห้องเรียนบ้านพิทักษ์ไทย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ไทยห้องเรียนบ้านพิทักษ์ไทย

  ลำดับที่

  ชื่อ – สกุล

  ตำแหน่ง

  หมายเหตุ

  1

  นายจรัส    ยาวิชัย    

  ประธานกรรมการ

   

  2

  นายชาตรี  แซ่ฟ้า            

  รองประธานกรรมการ

  ผู้แทนจากองค์กร ชุมชน

  3

  นายทนงศักดิ์      แซ่โซ่ง                       

  กรรมการ

  ผู้แทนจากองค์กรส่วนท้องถิ่น

  4

  นายเอกลักษณ์   แซ่โซ้ง                       

  กรรมการ

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  5

  นายพงษ์ศักดิ์   เทพรักษา                      

  กรรมการ

  ตัวแทนศิษย์เก่า

  6

  นายประสิทธิ์   หาญวิริยะกิจ                 

  กรรมการ

  ผู้แทนผู้ปกครอง

  7

  นายชนินทร์   แซ่โซ่ง       

  กรรมการ

  ผู้แทนองค์กรศาสนา

  8

  ว่าที่ร้อยตรีจักรกฤช  ณ เชียงใหม่                 

  กรรมการ

  ตัวแทนครู

  9

  นายพิพัฒน์  อุทธิยา            

  กรรมการและเลขานุการ

  ผู้อำนวยการโรงเรียน

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:00:32 น.

โรงเรียนเพียงหลวง 16 ห้องเรียนบ้านพิทักษ์ไทย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: - อีเมล์: romporthai@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: จักรกฤช ณ เชียงใหม่ โทรศัพท์: 0843632255 อีเมล์: Suchon89
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]