• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนบ้านแผ่นดินทอง

  1.       นายสุรเดช  ภูสันติสกุลวงศ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ   ประธานกรรมการ

  2.       นายตงป๋อ  แซ่เล่า  ผู้ทรงคุณวุฒิ                         กรรมการ

  3.       นายวือ  เจริญสกุลวงศ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ                   กรรมการ

  4.       นายเน้ง  ธนวงศ์สกุลหาญ  ผู้ทรงคุณวุฒิ              กรรมการ

  5.       นายบุญชู  ไชยวงศ์ประทีป ผู้ทรงคุณวุฒิ             กรรมการ

  6.       นายรุ่งวิไกร  ไชยวงศ์ประทีป  ผู้ทรงคุณวุฒิ          กรรมการ

  7.       นายชยกฤต  แซ่ว่าง ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ

  8.       นายธีรศักดิ์  วรกิจพานิชย์  ผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการ

  9.       นายสมสิทธิ  ทะลิ                  ผู้แทนครู   กรรมการ

  10.   นายทองดี  แซ่ว่าง                 ผู้แทนศิษย์เก่า  กรรมการ

  11.   นางรบ  แซ่ว่าง                       ผู้แทนองค์กรชุมชน   กรรมการ

  12.   นายสิทธิพล  วรกิจพาณิชย์ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   กรรมการ

  13.   นายนัฐพล  รัตนะนิรันดร์      ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ และหรือผู้แทนศาสนาอื่นในพื้นที่  กรรมการ

  14.   นายสุริยา  ศิริสุขสกุล           ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ และหรือผู้แทนศาสนาอื่นในพื้นที่  กรรมการ

  15.จ่าเอกวิเศษศักดิ์  สายโท  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแผ่นดินทอง   กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:01:25 น.

โรงเรียนบ้านแผ่นดินทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 053-727201 อีเมล์: Pandinthong.cr4@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: พันทิพา หมั่นทวี โทรศัพท์: 0805374303 อีเมล์: muntawee@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]