• วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • วิสัยทัศน์

          ภายในปี 2562 โรงเรียนบ้านแผ่นดินทองเป็นสถานศึกษาแห่งการเรียนรู้ มุ่งจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษา  มีความรู้คู่คุณธรรม สร้างเสริมสุนทรียภาพผู้เรียน  มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ โดยบุคลากรมืออาชีพตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักการมีส่วนร่วม


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:01:25 น.

โรงเรียนบ้านแผ่นดินทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 053-727201 อีเมล์: Pandinthong.cr4@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: พันทิพา หมั่นทวี โทรศัพท์: 0805374303 อีเมล์: muntawee@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]