โรงเรียนบ้านราษฏร์ภักดี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • ข้อมูลผู้บริหาร
 • ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ปีที่ดำรงตำแหน่ง
  1 นายจำเริญ  พรชัย ครูใหญ่ 2532 - 2536
  2 นายประสิทธิ์  หทยะวัฒน์ อาจารย์ใหญ่ 2537 - 2540
  3 นายจำเริญ  พรชัย อาจารย์ใหญ่ 2541 - 2542
  4 นายจำเริญ  พรชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน 2543 - 2547
  5 นายชัยพิชิต  อิ่นคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน 2548 - 2548
  6 นายจำเริญ  พรชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน 2549 - 2551
  7 นายสะอาด  คำตัน ผู้อำนวยการโรงเรียน 2551 - 2552
  8 นายชัยพิชิต  อิ่นคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน 2552 - 2557
  9 นายบุญเลิศ  มธุรส ผู้อำนวยการโรงเรียน 2557 - ปัจจุบัน

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-24 20:48:36 น.

โรงเรียนบ้านราษฏร์ภักดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 052-029257 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นายเฉลิมพงษ์ ฟองจินา โทรศัพท์: 0800802696 อีเมล์: chalermpongfongjina@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]