โรงเรียนบ้านราษฏร์ภักดี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์

              โรงเรียนดำเนินการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ประชากรในวัยเรียนทุกคนได้เรียนอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  พัฒนาผู้เรียนเต็มศักยภาพ  ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เอื้อต่อการเรียนรู้  ระดมทรัพยากร  โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย

  ปรัชญาของโรงเรียน                        

           ปญ.ญา ว ธเนน  เสย.โย

           ปัญญา  ประเสริฐกว่าทรัพย์


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-24 20:48:36 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายบุญเลิศ มธุรส
 • แนะนำบุคลากร

 • นายวิเชียร คำแปง

 • นางณัฐฐินันท์ ปาละโรจนกุลสถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,002
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านราษฏร์ภักดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 052-029257 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นายอำพล คุ้มคำ โทรศัพท์: 0843388957 อีเมล์: Tu_kroochiangrai@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]