โรงเรียนบ้านป่ารวก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

             โรงเรียนบ้านป่ารวก ตั้งอยู่เลขที่ 170 ม.1 ตำบลศรีดอนไชย อ.เทิง จ.เชียงราย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีพืี้นที่ 16 ไร่ 1 งาน 82 ตารางวา ตั้งอยู่หางจากที่ว่าการอำเภอ 22 กิโลเมตร ห่างจากศาลากลางจังหวัด 58 กิโลเมตร ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2499 ระดับการศึกษาที่เปิดสอน มี 2ระดับ คือ ระดับก่อนประถมศึกษา และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6)  โดยมี นายมี อินต๊ะโน  ผู้ใหญ่บ้านในขณะนั้นเป็นผู้นำในการก่อสร้างโรงเรียน และอาคารเรียนแบบ ป.1ก ขนาด 3 ห้องเรียน มี นายผาย  สุทธศิลป์ เป็นครูใหญ่คนแรก ปัจจุบันมี นายชมนันท์  อำนวยการสกุล เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่ารวก ได้พัฒนาโรงเรียนปรับปรุงอาคารเรียน และห้องเรียนให้ได้มาตรฐานและเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน ปรับปรุงสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของโรงเรียนให้ร่มรื่น น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน จนเป็นที่ประจักรแก่ชุมชนในเขตบริการ และได้รับคำชมเชยจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่ง ลงนามโดยคุณหญิงกษมา วรรณ ณ อยุธยา ในเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโรงเรียนขนาดเล็ก โดยมีคำขวัญประจำโรงเรียนคือ ดนตรีเด่น เน้นกตัญญู ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:29:20 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายชมนันท์ อำนวยการสกุล
 • แนะนำบุคลากร

 • นายจักรพงษ์ สุทธศิลป์

 • นางแววตา วงค์ภักดีสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,553
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านป่ารวก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 053178056 อีเมล์: bprschool04046.3.27@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายจักรพงษ์ สุทธศิลป์ โทรศัพท์: 0871785662 อีเมล์: bprschool04046.3.27@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]