โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • ประวัติโรงเรียน
 •  
  โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยาชื่อเดิม  “ โรงเรียนบ้านแม่ลอยหลวง “ ตั้งขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2464 จัด ตั้งครั้งแรกอาศัยศาลาบาตรวัดดอนไชยเป็นที่เรียนชั่วคราว ต่อมาได้ย้ายมาตั้งริมฝั่งห้วยแม่ลอย ทางทิศตะวันตก ได้จัดซื้อที่ดินจำนวน  8 ไร่  ครึ่งงาน ซึ่งเป็นที่ส่วนหนึ่งที่โรงเรียนตั้งอยู่ในปัจจุบัน และ พ.ศ. 2520 ได้ซื้อที่ดินทางทิศตะวันออก จำนวน 3 ไร่ 2 งาน 6 ตารางวา ซึ่งติดกับที่ดินเดิมของโรงเรียน โดยมีห้วยแม่ลอยกั้นอยู่ตรงกลาง
       ปี พ.ศ. 2536 ทางโรงเรียนได้รับอนุมัติให้เปิดทำการเรียนการสอนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น(ขยายโอกาสทางการศึกษา)
   ปี พ.ศ. 2536 ทางโรงเรียนได้รับอนุมัติให้เปิดทำการเรียนการสอนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น(ขยายโอกาสทางการศึกษา)
       ปี พ.ศ. 2541 ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น “ โรงเรียนอนุบาลศรีดอนไชย
  (แม่ลอยหลวง)
       ปี พ.ศ. 2545 ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น “ โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา “
       ปี พ.ศ. 2546  ได้เริ่มใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในชั้นอนุบาลปีที่ 1 ประถมศึกษา ปีที่ 1 , 4 และมัธยมศึกษาปีที่ 1
       ระหว่างวันที่ 5 – 7 มกราคม 2548 ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษา
  (ภายนอก)  ครั้งที่ 1 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมหาจุดเด่น จุดด้อยของการจัดการศึกษา
       ระหว่างวันที่ 2 – 4 มกราคม 2551 ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษา
  (ภายนอก)  ครั้งที่ 2  ซึ่งการประเมิน ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการศึกษา
       ปี พ.ศ. 2552  ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนพร้อมใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551ในชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 – 6  และมัธยมศึกษาปีที่ 1
       ปี พ.ศ. 2552  ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนระดับตำบลศรีดอนไชย
  อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
       วันที่ 14-17 มกราคม 2556 ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษา
  (ภายนอก)  ครั้งที่ 3  ซึ่งการประเมิน ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการศึกษา
       ปัจจุบันมี นายวิชา  โอฐเจริญชัย ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-07-09 15:44:47 น.

โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 053178134 อีเมล์: Sridon_it@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นาตยา ศรีอักษรานุกูล โทรศัพท์: 0932155536 อีเมล์: kherekamjun@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]