โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • ชื่อ-นามสกุล : นายลา  จันดี

  ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ

  ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
   
   
  ชื่อ-นามสกุล : นายวิฑูรย์ ชาวไทย
  ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการ
  ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
   
  ชื่อ-นามสกุล : นายสุเทพ  ทะระมา
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  ตัวแทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
   
  ชื่อ-นามสกุล : นายครรชนพล  ประใจ
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  ตัวแทนจาก : ผู้แทนครู
   
  ชื่อ-นามสกุล : นายอินตา  ชุ่มใส
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  ตัวแทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
   
  ชื่อ-นามสกุล : นายนิวัช  ไชยราช
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
   
  ชื่อ-นามสกุล : นายบุญส่ง  พรมมา
  ตำแหน่ง : กรรมการ
  ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   
  ชื่อ-นามสกุล : นายสรรจร  จอมคำ
  ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
  ตัวแทนจาก : ผู้อำนวยการโรงเรียน
   
   
   

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-07-09 15:44:47 น.

โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 053178134 อีเมล์: Sridon_it@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นาตยา ศรีอักษรานุกูล โทรศัพท์: 0932155536 อีเมล์: kherekamjun@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]