โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • คณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

  1. เด็กหญิงจินห์นภา  ไชยราช       ประธานกรรมการ

  2. เด็กหญิงกชกร  กาเรือน             กรรมการ

  3. เด็กหญิงกมุทรภร  สาาคำ          กรรมการ

  4. เด็กหญิงปิ่นสุวรรณ  สารคำ        กรรมการ

  5. เด็กชายชาคริน  ปินใจ               กรรมการ

  6. เด็กหญิงธัญกมล  บุญทัน           กรรมการ

  7. เด็กหญิงเพชรลดา  มุงจะรส        กรรมการ

  8. เด็กหญิงจรุนันท์  เริงเขตการ       กรรมการ

  9. เด็กหญิงสุธิดา  ชนะประโคน        กรรมการ

  10. เด็กชายเมธานนท์  ชื่นใจ           กรรมการ

  11. เด็กหญิงสุระนันท์  ทะระมา         กรรมการ

  12. เด็กหญิงอธิชา  พรมมา              กรรมการ

  13.เด็กหญิงอริสรา  โคตรด้วง           กรรมการ

  14. เด็กหญิงวรนันท์  กันทะเลิศ        กรรมการ

  15. เด็กหญิงนัชชา  ปัญญาราช        กรรมการ

  16. เด็กหญิงกมณชฎา  จักรใจ         กรรมการ

   

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-07-09 15:44:47 น.

โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 053178134 อีเมล์: Sridon_it@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นาตยา ศรีอักษรานุกูล โทรศัพท์: 0932155536 อีเมล์: kherekamjun@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]