โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิวิสัยทัศน์โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา

  ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนเต็มศักยภาพ  ให้มีคุณธรรมจริยธรรม ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี  นำไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ  มีทักษะพื้นฐานงานอาชีพ  บริหารและจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนมีส่วนร่วม

   
  ปรัชญาของโรงเรียน
  Learning  For  Understanding การเรียนรู้เพื่อสร้างปัญญา

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-07-09 15:44:47 น.

โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 053178134 อีเมล์: Sridon_it@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นาตยา ศรีอักษรานุกูล โทรศัพท์: 0932155536 อีเมล์: kherekamjun@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]