โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิวิสัยทัศน์โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา

  ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนเต็มศักยภาพ  ให้มีคุณธรรมจริยธรรม ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี  นำไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ  มีทักษะพื้นฐานงานอาชีพ  บริหารและจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนมีส่วนร่วม

   
  ปรัชญาของโรงเรียน
  Learning  For  Understanding การเรียนรู้เพื่อสร้างปัญญา

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-31 13:13:41 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสรรจร จอมคำ
 • แนะนำบุคลากร

 • นางมาลี ชุมภูวิจิตร

 • นายสมชาย ปริมิตรสถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,220
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 053178134 อีเมล์: Sridon_it@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ภัทฐิตา ดอนสินเพิ่ม โทรศัพท์: 0848072026 อีเมล์: donsinperm@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]