โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


  • ประวัติโรงเรียน
  • โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม ตั้งอยู่เลขที่ 1 หมู่ 9 ตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย สังกัดคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานเชียงราย เขต 4 มีพื้นที่ 12 ไร่ 2 งาน 37 ตารางวา ตั้งอยู่ห่างจากตัวอำเภอ 25 กิโลเมตร ห่างจากศาลากลางจังหวัด 60 กิโลเมตร ก่อตั้งเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2508 ระดับการศึกษาที่เปิดสอน มี 2 ระดับ คือ ระดับก่อนประถมศึกษา และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6) บุคคลที่เป็นผู้นำในการก่อสร้างโรงเรียนนี้คือ นายฮวด นาคครุฑ   นายผัน  รวงทอง  นายหนู  บัวจ้อย  ได้ขอความร่วมมือจากราษฎรในหมู่บ้าน สละแรงงามและวัสดุในการก่อสร้างอาคารเรียน  โดยมี นายสวาท  ปาลี เป็นครูใหญ่คนแรก


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-08-15 09:26:55 น.

โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 053178119 อีเมล์: patueng@hotmail.co.th
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวฉันชนก สอนศรี โทรศัพท์: 0876583821 อีเมล์: pampop09@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]